تاريخ: 92/01/17, 10:12 | نويسنده: سپيده صادقي |


دوست عزیز با کلیک روی تصویر کتابها می توانید آنرا دانلود نمایید. کتابها باز نشر از سایت بوکیها می باشد


            

    

                             
دسته بندی : روانشناسی ( آموزش، کتاب)
تاريخ: 92/01/09, 8:47 | نويسنده: سپيده صادقي |


حسن فراهانى

مقدمه

تاريخ جنگ روانى از تاريخ حيات بشر جدا نيست، اما هميشه با اين عنوان به كار گرفته نشده است و مانند ساير مفاهيم، در بستر تاريخ و همراه با مقتضيات زمان و مكان، متحول بوده و سير تطور خود را تا به امروز پيموده است، به گونه‏اى كه در عصر حاضر، با استفاده از فن‏آورى، بر پيچيدگى آن افزوده شده است. در تعريف جنگ روانى، آمده است: «استفاده طراحى شده از تبليغات و ابزارهاى مربوط به آن براى نفوذ در خصوصيات فكرى دشمن، با توسل به شيوه‏هايى كه موجب پيشرفت مقاصد امنيت ملى شود» .
دسته بندی :
ادامه مطلب ...
تاريخ: 92/01/02, 12:43 | نويسنده: سپيده صادقي |


فصل اول از کتاب صوتی مهارت مقابله با استرس نوشته عباس فرهادی، روانشناس بالینی

  مقدمه کتاب را میتوانیدبا کلیک دانلود نمایید


بخش استرس چیست؟ را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


  سطوح استرس را می توانید با کلیک دانلود نمایید


بخش استرس منفی را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش واکنش بدن به استرس را می توانیدبا کلیک دانلود نمایید.


بخش نشانه های هشدار دهنده را می توانید با کلیک دانلود نمایید


بخش نشانه های جسمانی را می توانید با کلیک دانلود نمایید


بخش نشانه های روحی را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش عوارض استرس را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش علل استرس را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش اثر استرس روی افراد را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش واکنش افراد به استرس را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش راهکارهای مقابله با استرس را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش مراقبه و مدیتیشن را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش انواع مدیتیشن را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش روش دکتر جان کاوستین را می توانید با کلیک دانلود نمایید.


بخش آرامش قسمتهای مختلف بدن را می توانید با کلیک دانلود نمایید.
دسته بندی :
تاريخ: 92/01/02, 10:45 | نويسنده: سپيده صادقي |Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.
دسته بندی : روانشناسی ( آموزش، کتاب)
تاريخ: 92/01/02, 10:41 | نويسنده: سپيده صادقي |


Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

دسته بندی : روانشناسی ( آموزش، کتاب)
تاريخ: 92/01/02, 10:39 | نويسنده: سپيده صادقي |


Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

دسته بندی : روانشناسی ( آموزش، کتاب)
تاريخ: 92/01/02, 10:36 | نويسنده: سپيده صادقي |


Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.

دسته بندی : روانشناسی ( آموزش، کتاب)